Iepirkums
„Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām ”
identifikācijas numurs VIAA 2015/25 ĀF

 

Paziņojums ievietots: 02.09.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

 
Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām atbilstoši Nolikuma tehniskajai specifikācijai .

Līguma izpildītājs: Estravel Latvia- A/S Estravel Latvia filiāle Latvijā (reģ.nr.40003318736, jur. adrese - Elizabetes iela 63, Rīga, LV-1050) 

Līgumcena: līdz 41 999,00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi)

Lēmums: ?d=61496_L_mums_Estravel.pdf