Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija”
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/24 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 17.08.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050


Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr. nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv;

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Iepirkums veikts Publisko iepirkumu likuma 8.panta sešpadsmitās daļas 1. punkta kārtībā. Iepirkuma priekšmets - alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajām kvalifikācijām “Pavārs”, “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”, “Elektromontieris” un “Elektrotehniķis” saskaņā ar nolikuma B sadaļu “Tehniskā specifikācija”.

 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa

Pretendents

Piedāvātā cena EUR bez PVN

1.daļa „Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Pavārs”

SIA „Restorānu servisa skola”

1 500,00

2.daļa „Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Ēdināšanas pakalpojumu speciālists”

Smiltenes tehnikums

1 600,00

3.daļa „Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Elektromontieris”

Iepirkums 3.daļā izbeigts, ņemot vērā, ka nav iesniegts neviens piedāvājums

4.daļa „Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai „Elektrotehniķis”

Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”

2 615,00

 

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/416065 

Lēmums: ?d=Protokols_Nr_3_l_mums_NORAKSTS_VIAA2015_24.pdf