Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Elektromontieris””
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/32 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 01.09.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr.nr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv;
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr.nr. 67854771, faksa nr. 67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajām kvalifikācijām “Elektromontieris” saskaņā ar nolikuma B sadaļu “Tehniskā specifikācija”.

Rezultāts: Iepirkums izbeigts bez rezultāta, jo nav iesniegts neviens piedāvājums.

Lēmums: ?d=Nr_2_atversana_NORAKSTS.doc