Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Viesmīlības pakalpojumu speciālists””
(identifikācijas Nr. VIAA 2015/36 ESF)

Paziņojums ievietots: 30.09.2015.

 

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv;

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: alternatīvās mācību rezultātu novērtēšanas formas praktiskā aprobācija profesionālajai kvalifikācijai “Viesmīlības pakalpojumu speciālists” saskaņā ar nolikuma B sadaļu “Tehniskā specifikācija”

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” (reģistrācijas Nr. 90009516617, juridiskā adrese: Ventspils iela 51, Liepāja, LV – 3405)

Līgumcena: 2 300,00 EUR (divi tūkstoši trīs simti euro un nulle centi) bez PVN

Paziņojums IUB mājaslapā: http://pvs.iub.gov.lv/show/422835

Lēmums: ?d=2015_36_esf.pdf