Iepirkums
Konferences par ES struktūrfondu ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2015/40

 Paziņojums ievietots: 23.10.2015.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050


Kontaktinformācija:
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Iluta Kažmēre, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67785469, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Inita Blačforda, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vadītāja, tālrunis: 67785437, elektroniskā pasta adrese: inita.blačforda@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:. Konferences par ES struktūrfondu ieguldījumu izglītības un zinātnes attīstībā norises vietas un ar to saistīto pakalpojumu nodrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 9. novembrim (plkst. 10.00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00

Nolikums: ?d=NOLIKUMS_groz_jumi_VIAA2015_40.doc (ar 26.10.2015. grozījumiem)

Atbildes uz pretendenta jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_2610.doc (Publicēts 26.10.2015.)