Iepirkums
„Konferenču un semināru organizēšanas pakalpojumi VIAA vajadzībām”

identifikācijas numurs VIAA 2015/47
 Paziņojums ievietots: 04.12.2015.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Iluta Kažmēre, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
 
Iepirkuma priekšmets: konferenču, semināru organizēšanas vai citu publisku informatīvo pasākumu pakalpojumi VIAA vajadzībām atbilstoši Nolikuma tehniskajai specifikācijai.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 21.decembrim (plkst. 10:00)
 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050, darba laikā no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00
 
Nolikums: ?d=Nolikums_VIAA_2015_47.doc