Iepirkums
Biroja telpu ikdienas uzkopšana
identifikācijas numurs VIAA 2015/44

 

Paziņojums ievietots: 17.12.2015.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

  • iepirkuma priekšmeta pirmajai daļai – Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas speciālists Zigfrīds Logins, tālr.: 67785403, elektroniskā pasta adrese: zigfrids.logins@viaa.gov.lv;
  • iepirkuma priekšmeta otrajai daļai – Profesionālās izglītības projektu departamenta, Projektu vadības nodaļas projektu vadītāja Baiba Ūbele, tālrunis: 67854762, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv .

 
Iepirkuma priekšmets: Biroja telpu ikdienas uzkopšana atbilstoši Nolikuma tehniskajai specifikācijai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 4. janvāris, plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_telpu_uzkop_ana_Va_u_3_ZAM_FIN.doc