Iepirkums
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”
identifikācijas numurs VIAA 2015/44

 

Paziņojums ievietots: 26.01.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

 
Iepirkuma priekšmets: Biroja telpu ikdienas uzkopšana.

Līguma izpildītājs:

1) Līguma izpildītājs: iepirkuma priekšmeta 1. daļā - SIA “Info Serviss" (reģistrācijas Nr.: 40003420394, adrese: Biksēres iela 6, Rīga, LV-1073);

2) iepirkuma priekšmeta 2. daļā - izbeigt iepirkumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā bez rezultāta.


Līgumcena:

1) iepirkuma priekšmeta 1. daļā - 13 208,40 EUR (trīspadsmit tūkstoši divi simti astoņi eiro četrdesmit centi) bez PVN, kur pakalpojuma cena vienam mēnesim ir 550,35 EUR (pieci simti piecdesmit eiro un trīsdesmit pieci centi);

2) iepirkuma priekšmeta 2. daļā - izbeigt iepirkumu iepirkuma priekšmeta 2. daļā bez rezultāta.

Lēmums: ?d=LEMUMS_2_uzkopsana.doc