Iepirkums
„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”,
identifikācijas numurs VIAA 2016/05 ESF

 

Paziņojums ievietots: 22.01.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

  1. Agnese Puķīte, aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854771, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv;
  2. Viesturs Ģēģeris, Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs, tālrunis: 67854760, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: aģentūras nomāto biroja telpu Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1, 5. stāvā, Rīgā, ikdienas uzkopšana saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 2. februārim (plkst. 9:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1.kabinetā.

Nolikums ar pielikumiem: ?d=nolikums_telpu_uzkopsana_2016_VIAA_2016_05.doc

  • Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (publicēts 25.01.2016.): ?d=atbilde_uz_jaut_m_lapai_25_01_2016_.doc
  • Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem (publicēts 29.01.2016.): ?d=atbilde_uz_jaut_29_01_2016.doc