Paziņojums par iepirkuma rezultātu

„Biroja telpu ikdienas uzkopšana”
(identifikācijas Nr. VIAA 2016/05 ESF)

 

Paziņojums ievietots: 03.02.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr. 67854771, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs Viesturs Ģēģeris, tālr. 67854760, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: biroja telpu ikdienas uzkopšana Zigfrīda AnnasMeierovica bulvārī 16-1, 5.stāvā, Rīgā.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Salacgrīva Shipping Agency” (reģ. Nr. 44103041111)

Līgumcena: 320.00 EUR bez PVN par 1 mēnesi

Paziņojums IUB mājaslapā: www.pvs.iub.gov.lv/show/440883

Lēmums: ?d=5.protokols_lemums_NORAKSTS.pdf