Iepirkums
Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās”,
identifikācijas numurs VIAA 2016/06 ESF

 

Paziņojums ievietots: 16.02.2016.


Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050


Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

  1. Baiba Ūbele, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854762, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv;
  2. Viesturs Ģēģeris, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs, tālrunis: 67854760, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv.


Iepirkuma priekšmets:
profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzītajām personām saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 2. martam (plkst. 9:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā

Nolikums ar pielikumiem: ?d=istais_nolikums_programm_m_JG_cietumiem_2016.doc