Iepirkums
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu apguves organizēšana ieslodzījuma vietās” 
identifikācijas Nr. VIAA 2016/06 ESF

 

Paziņojums ievietots: 10.03.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854760, fakss: 67854779.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzītajām personām 

 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa

Uzvarējušais pretendents un tā piedāvātā cena par vienu izglītojamo grupu

(EUR bez PVN)

1. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Brasas cietumā, adrese -Laktas iela 2/4, Rīga;

Mācību centrs “FIBRA”

3 340,00

2. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem, adrese -Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads;

SIA “BUTS”

5 500,00

3. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datortehnikas lietošana, diagnostika, remonts un programmu instalēšana” nodrošināšana Daugavgrīvas cietumā, adrese - Lielā iela 1, Daugavpils un 18.novembra iela 66a, Daugavpils;

Mācību centrs “FIBRA”

3 640,00

4. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Komercdarbības pamati” nodrošināšana Daugavgrīvas cietumā, adrese - Lielā iela 1, Daugavpils un 18.novembra iela 66a, Daugavpils;

Mācību centrs “FIBRA”

3 540,00

5. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Manikīra darbu tehnoloģija” nodrošināšana Iļģuciema cietumā, adrese -Tvaikoņu iela 3, Rīga;

SIA “BUTS”

6 400,00 

6. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Tūrisma produktu izstrāde” nodrošināšana Jelgavas cietumā, adrese -Palīdzības iela 3, Jelgava;

Iepirkuma 6. daļa izbeigta bez rezultātiem

7. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Jēkabpils cietumā, adrese -Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils;

SIA “BUTS”

3 400,00

8. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Flīzēšanas darbi” nodrošināšana Liepājas cietumā, adrese -Dārzu ielā 14/16, Liepāja;

SIA “BUTS”

5 500,00

9. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3;

SIA “BUTS”

5 500,00

10. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga.

Mācību centrs “FIBRA”

3 370,00

11. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Latviešu valodas apguve (zemākais līmenis)” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga.

Mācību centrs “FIBRA”

4 240,00

12. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Datorapmācība” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads;

Mācību centrs “FIBRA”

3 370,00

13. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Latviešu valodas apguve (zemākais līmenis)” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads;

Mācību centrs “FIBRA”

3 540,00

14. daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bruģēšana” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese - Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Burtnieku novads.

Mācību centrs “FIBRA”

6 360,00