Atklāts konkurss
„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/01

 

Paziņojums ievietots: 03.03.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785469, elektroniskā pasta adrese: Iluta.Kazmere@viaa.gov.lv;

kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL Finance” pārstāve Anastasija Čerņicka, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 1. aprīlim (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 (5.stāvs)

Nolikums ar pielikumiem: ?d=nolikums_VIAA_2016_01.doc