Iepirkums
„Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2016/04

 

 

Paziņojums ievietots: 04.03.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Dace Kosa, tālrunis: 67785436, e-pasta adrese: dace.kosa@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 17. marts (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_2016_04.doc