Iepirkums
„Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2016/04

 

 

Paziņojums ievietots: 13.04.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Dace Kosa, tālrunis: 67785436, e-pasta adrese: dace.kosa@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Reprezentatīvo materiālu iegāde VIAA programmu publicitātes nodrošināšanai

Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “GEKA”, reģ. Nr. 43603008853, SIA “PRO-BALTIC”, reģ. Nr. 40003850621, SIA “Parnass Presentreklam”, reģ. Nr. 40003101935.

Līgumcena: 41999.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņu eIro un nulle centi)

Lēmums: ?d=L_muma_noraksts_2016_04.pdf