Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”
identifikācijas numurs VIAA 2016/11 ESF

 

Paziņojums ievietots: 15.04.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

  1. Zane Linaberga - Dzerkale, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854763, elektroniskā pasta adrese: zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv;
  2. Viesturs Ģēģeris, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs, tālrunis:67854771, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 10. maijs, plkst. 9:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā

Nolikums: ?d=Nolikums_Meistarklases_2016_11_esf.doc
Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_ar_labojumiem_Meistarklases_29_04_2016_apstiprinats.doc(Publicēts 29.04.2016.)