Iepirkums
Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs VIAA 2016/11 ESF

 

Paziņojums ievietots: 24.05.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854771, fakss: 67814344.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. 


Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: 

Iepirkuma daļa

Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un tā piedāvātā cena par 1 (vienas) meistarklases īstenošanu

EUR bez PVN

1.daļa: meistarklases “Jūras produkti, to raksturojums un ēdieni no jūras produktiem” īstenošana VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, adrese -Nīcgales iela 26, Rīga

SIA “Restorānu servisa skola”

1 700,00 EUR bez PVN

 2.daļa: meistarklases “Banketu saldās uzkodas un deserti mūsdienu interpretācijā” īstenošana VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, adrese -Nīcgales iela 26, Rīga

SIA “Restorānu servisa skola”

1 500,00 EUR bez PVN

3.daļa: meistarklases “Mūsdienu tendences karstā otrā ēdiena pagatavošanai, pasniegšanai un noformēšanai” īstenošana Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, adrese -Miera iela 57, Daugavpils

SIA “Restorānu servisa skola”

2 000,00 EUR bez PVN

4.daļa: meistarklases “Karsto dzērienu (kafijas, tējas) pagatavošanas un pasniegšanas māksla. Bezalkoholisko kokteiļu mūsdienīga pagatavošana un pasniegšana” īstenošana Daugavpils Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, adrese -Miera iela 57, Daugavpils

SIA “Restorānu servisa skola”

2 000,00 EUR bez PVN

5.daļa: meistarklases “Jūras produkti un garneles ēdienkartē. Restorānu deserti, to daudzveidība. Dekoru veidošana no šokolādes, marcipāniem, cukura masām” īstenošana Rēzeknes tehnikumā, adrese -Varoņu iela 11a, Rēzekne

SIA “Restorānu servisa skola”

3 500,00 EUR bez PVN

6.daļa: meistarklases “Mūsdienu latviešu virtuve. Unikāli Latvijā audzēti un ražoti produkti – Latvijas lepnums. Kafija, tās pagatavošanas noslēpumi un daudzveidība. Kafijas deserti” īstenošana Valmieras tehnikumā, adrese -Vadu iela 3, Valmiera

SIA “Restorānu servisa skola”

4 000,00 EUR bez PVN

7.daļa: meistarklases “Mūsdienu tendences ēdiena gatavošanai pazeminātā temperatūrā” īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centrā “Liepājas Valsts tehnikums”, adrese -Ventspils iela 51, Liepāja

SIA “Restorānu servisa skola”

3 000,00 EUR bez PVN

8.daļa: meistarklases “Sistēmas ar elektronisko vadību. Auto diagnostika” īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums”, adrese –Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga

SIA “Profess”

700,00 EUR bez PVN

(piedāvātā kopējā cena, t.i., par 2 (divu) meistarklašu īstenošanu – 1 400,00 EUR bez PVN)

9.daļa: meistarklases “Dīzeļdzinēja jaudas palielināšana” īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centrā “Daugavpils Būvniecības tehnikums”, adrese -Jātnieku iela 87, Daugavpils

Fiziska persona Konstantins Sarans

330,00 EUR bez PVN

(piedāvātā kopējā cena, t.i., par 3 (trīs) meistarklašu īstenošanu – 990,00 EUR bez PVN)