Iepirkums
“Karjeras nedēļas un Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/10 ESF

Paziņojums ievietots: 20.04.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

  1. Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procesa norisi sniedz: Iluta Kažmēre, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
  2. Informāciju par tehnisko specifikāciju sniedz: Zane Birka, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas Vecākā informācijas speciāliste, tālrunis: 67785462, elektroniskā pasta adrese: zane.birka@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Karjeras nedēļas un Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņu izstrāde un īstenošana saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 17. maijs, plkst.10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīga, Vaļņu iela 1 (5. stāvs), LV-1050

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_un_pielikumi.zip

Atbilde uz pretendenta jautājumu: ?d=Jautajums_090516_VIAA_2016_10_ESF.pdf (publicēts 09.05.2016.)
Atbildes nr.2: ?d=Jautajumi_Nr_2_11_05_2016_iepirkums_ID_VIAA_2016_10_ESF.doc (publicēts 11.05.2016.)
Atbildes nr.3: ?d=atbildes_3_jg_kn_130516.doc (publicēts 13.05.2016.)