Paziņojums par iepirkuma rezultātu
„Karjeras nedēļas un Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana”
(identifikācijas Nr. VIAA 2016/10 ESF)

 

 Paziņojums ievietots: 16.06.2016.

 

Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Juridiskā adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procesa norisi sniedz: Iluta Kažmēre, Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Informāciju par tehnisko specifikāciju sniedz: Zane Birka, Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste, tālrunis: 67785462, elektroniskā pasta adrese: zane.birka@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets iepirkuma 2. daļā: Jauniešu garantijas integrētās komunikācijas kampaņas izstrāde un īstenošana jauniešu informēšanai un piesaistei 2016./2017. mācību gadā.

Līguma slēgšanas tiesības iepirkuma 2. daļā tiek piešķirtas SIA “Hauska & Partner” (reģ. Nr. 40003675159)

Līgumcena: 17 408,20 eiro (bez PVN)

Paziņojums IUB mājaslapā: www.pvs.iub.gov.lv