Iepirkums
„Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu nodrošināšanai”
identifikācijas numurs VIAA 2016/13

Paziņojums ievietots: 07.06.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Degvielas iegāde Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku darba pienākumu nodrošināšanai

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “Circle K Latvia”, reģ. Nr. 40003064094

Līgumcena: 41 999.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un nulle centi)

Lēmums: ?d=Informacija_par_pienemto_lemumu_VIAA2016_13.doc