Iepirkuma procedūra (atklāts konkurss)
„Informācijas sistēmas „Atbalsts pēcdoktorantūras pētījumiem 2016.-2023. gadam” izstrāde un uzturēšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/09

Paziņojums ievietots: 09.05.2016.
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma jurists Herberts Bucenieks, tālr.: 67785416, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv;
kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas sistēmas „Atbalsts pēcdoktorantūras pētījumiem 2016.-2023. gadam” izstrāde un uzturēšana.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 20. jūnijs, plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_POSTDOC_VIAA_2016_09.doc
Nolikums ar precizējumiem: 
?d=Nolikums_POSTDOC_VIAA_2016_09_precizets_1905.doc (publicēts 19.05.2016, nolikuma 1.4.2. punktā precizēta paredzamā līgumcena iekavās ar vārdiem (iekrāsots ar sarkanu))
Nolikums ar precizējumiem: ?d=50089_Nolikums_POSTDOC_VIAA_2016_09_ar_grozijumiem.doc (ar 31.05.2016. grozījumiem)
Nolikums ar precizējumiem: ?d=Nolikums_POSTDOC_VIAA_2016_09_ar_grozijumiem_02062016.doc (ar 02.06.2016. grozījumiem)

6. pielikums „Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehniska_specifikacija_postdoc_pielikums_nr_6.doc
6. pielikums „Tehniskā specifikācija”: ?d=Tehniska_specifikacija_postdoc_pielikums_nr_6_ar_grozijumiem.doc (ar 31.05.2016. grozījumiem)
Tehniskās specifikācijas pielikumi: ?d=specifikacijas_pielikumi_postdoc.zip

Atbilde uz pretendenta jautājumu: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_30_05_2016.doc (publicēts 30.05.2016.)
Atbildes uz pretendenta jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_31_05_2016.doc (publicēts 02.06.2016.)
Atbildes uz pretendenta jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_02_06_2016DOC.doc (publicēts 02.06.2016.)