Iepirkums
Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās
identifikācijas numurs VIAA 2016/14 ESF

 

Paziņojums ievietots: 19.05.2016.


Pasūtītājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

 

Kontaktinformācija:

Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

  1. Zane Linaberga - Dzerkale, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854763, elektroniskā pasta adrese: zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv;
  2. Viesturs Ģēģeris, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs, tālrunis: 67854771, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 3. jūnijs, plkst. 10:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_prof_pilnveides_un_talakizgl_2016_14.doc