Iepirkums
„Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās” 
iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2016/14 ESF

 

Paziņojums ievietots: 16.06.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)|
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija: Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854771, fakss: 67854779.

Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:

Iepirkuma daļa

Uzvarējušais pretendents

 

Piedāvātā cena par profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanu 1 (vienai)

mācību grupai (1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.daļā)

EUR bez PVN/ Piedāvātā cena par profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanu 1 (vienai)

mācību grupai (8.daļā)

EUR bez PVN

1.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Latviešu valodas apguve – vidējais līmenis” nodrošināšana Brasas cietumā, adrese -Laktas iela 2/4, Rīga;

Mācību centrs “FIBRA”

4 380.00

2.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Tūrisma produktu izstrāde” nodrošināšana Jelgavas cietumā, adrese - Palīdzības iela 3, Jelgava;

SIA “BUTS”

6 300.00

3.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bruģēšanas darbi” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga;

Mācību centrs “FIBRA”

6 380.00

4.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Flīzēšanas darbi” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga;

Mācību centrs “FIBRA”

6 340.00

5.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Digitālā fotogrāfiju apstrāde” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese -Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads;

SIA “BUTS”

6 450.00

6.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Komercdarbības pamati” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese -Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads;

SIA “BUTS”

3 900.00

7.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Rokas kokgriešana” nodrošināšana Valmieras cietumā, adrese -Dzirnavu iela 32, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads;

SIA “BUTS”

6 400.00

8.daļa: Otrā līmeņa profesionālās kvalifikācijas profesionālās tālākizglītības programmas ar iegūstamo kvalifikāciju “Elektromontieris” nodrošināšana Daugavgrīvas cietumā, adrese - Lielā iela 1, Daugavpils.

SIA “BUTS”

12 789.00