Iepirkums
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/17

 

 Paziņojums ievietots: 02.08.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv vai Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas jurists Herberts Bucenieks, tālr. 67785458, e-pasta adrese: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 15. augusts (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums (precizēts 08.08.2016.): ?d=Nolikums_PRECIZETS_VIAA_2016_17.doc

  • Precizējums: ?d=PRECIZ_JUMS_VIAA_2016_17_08082016.doc

Lēmums: ?d=Lemums.pdf