Iepirkums
Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/17

 

 Paziņojums ievietots: 29.08.2016.

 

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv vai Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas jurists Herberts Bucenieks, tālr. 67785458, e-pasta adrese: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA „ANSBERGS”, reģ.nr. 40003647263

Līgumcena: 26 800,00 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti eiro un nulle centi)

Līgums: ?d=36485_Vispariga_vienosanas_Ansbergs_VIAA201617.pdf