Iepirkums
Informācijas sistēmas
„Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana”
izstrāde un uzturēšana
identifikācijas numurs VIAA 2016/16

Paziņojums ievietots: 15.08.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
1. par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
2. par Tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Informācijas sistēmas "Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana” izstrāde un uzturēšana saskaņā ar Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 27. septembris, plkst. 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA telpās, Vaļņu ielā 1, Rīgā, 4. stāva zālē

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_2016_16.docx
Tehniskā specifikācija: ?d=Tehniska_specifikacija_2016_16.docx (pielikumi: ?d=tehn_spec_pielikumi_VIAA2016_16.zip)
Atbilde uz pretendenta jautājumu: ?d=19144_Atbilde_uz_jaut_jumu.doc (Publicēts 01.09.2016)