Iepirkums
Informācijas sistēmas
„Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana”
izstrāde un uzturēšana
identifikācijas numurs VIAA 2016/16

Paziņojums ievietots: 28.11.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
Kontaktpersonas par Tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Iepirkuma priekšmets ir informācijas sistēmas „Latvijas valsts studiju un pētniecības stipendiju iesniegumu iesniegšana un vērtēšana” izstrāde un uzturēšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “White Digital”, reģ. Nr.90001800413.

Līgumcena: 42 350.00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro) bez PVN, nosakot, ka:
1) 1. posma sistēmas izstrādes līgumcena ir 13 450.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit euro) bez PVN;
2) 2. posma sistēmas izstrādes līgumcena ir 8 900.00 EUR (astoņi tūkstoši deviņi simti euro) bez PVN;
3) 3. posma sistēmas uzturēšana un attīstīšana ir līdz 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro) bez PVN, tajā skaitā līgumcena par sistēmas uzturēšanu 36 mēnešiem ir 3 600 EUR (trīs tūkstoši seši simti euro) bez PVN un izmaiņu stundas likme par vienu cilvēkstundu ir 19.00 EUR (deviņpadsmit euro) bez PVN.

Paziņojums par rezultātiem IUB mājaslapā.