Atklāts konkurss
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/27
 
Paziņojums ievietots: 27.09.2016.
 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv vai Finanšu departamenta Struktūrfondu pēcuzraudzības nodaļas vecākais eksperts Herberts Bucenieks, tālr. 67785458, e-pasta adrese: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv.
 
Iepirkuma priekšmets: Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana saskaņā ar Nolikuma tehniskajā specifikācijā noteikto.
 
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 25. oktobra, plkst. 15:00
 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, 5. stāva sekretariātā
 
Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_VIAA.27_Dienesta_komandejumu_un_darba_braucienu_nodrosinasana.docx
Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_VIAA.27_Dienesta_komandejumu_un_darba_braucienu_nodrosinasana_ar_grozijumiem.docx (publicēts 29.09.2016)
 
Atbildes uz jautājumiem: ?d=Iepirkums_VIAA.2016.27_Atbildes_uz_jautajumiem_Nr._1.doc (publicēts 29.09.2016); ?d=Atbilde_uz_jaut_jumiem_nr.2.doc (publicēts 11.10.2016); ?d=atbilde_uz_jaut_jumiem_3.doc (publicēts 14.10.2016); ?d=Atbilde_uz_jaut_jumiem_21.10.2016.doc (publicēts 21.10.2016); ?d=Atbilde_uz_jaut_jumu_5_2016_10_25.doc (publicēts 25.10.2016)