Atklāts konkurss
„Dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/27


Paziņojums ievietots: 28.11.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

Kontaktpersona par iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, faksa nr.: 67814344, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv vai Finanšu departamenta Struktūrfondu pēcuzraudzības nodaļas vecākais eksperts Herberts Bucenieks, tālr. 67785458, e-pasta adrese: herberts.bucenieks@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets: dienesta komandējumu un darba braucienu nodrošināšana, tajā skaitā transporta biļešu, apdrošināšanas polišu piegāde, viesnīcu rezervāciju veikšana, un autonomas nodrošināšana, kā arī citi pakalpojumi saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “Latvia Tours”, reģ. Nr.40103042144.

Līgumcena: 108 000.00 EUR (viens simts astoņi tūkstoši euro un nulle centi).

Paziņojums par rezultātiem IUB mājaslapā.