Iepirkums
„Biroja tehnikas apkope”
identifikācijas numurs VIAA 2016/31

Paziņojums ievietots: 24.10.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv .

Iepirkuma priekšmets: Biroja tehnikas apkope

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 4.novembris, plkst. 10:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_biroja_tehnika.doc