Iepirkums
„Biroja tehnikas apkope”
identifikācijas numurs VIAA 2016/31Paziņojums ievietots: 19.12.2016

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs Rinalds Ezeriņš, tālr.: 67814325, elektroniskā pasta adrese: rinalds.ezerins@viaa.gov.lv

Iepirkuma priekšmets: Biroja tehnikas apkope, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “MB Birojs”, reģistrācijas Nr.: 40103280326

Līgumcena: 41 999.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi) euro bez PVN

Lēmums: ?d=Lemums_biroja_tehnikas_apkope.pdf
Līgums: ?d=L_gums_biroja_tehnikas_apkope.pdf