„Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana”,
identifikācijas Nr. VIAA 2016/38

Paziņojums ievietots: 22.11.2016.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
1) Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Kristīne Balandiņa, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: Kristine.balandina@viaa.gov.lv.
2) Tehniska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz: Aleksandra Joma, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja, tālrunis: 67830842, elektroniskā pasta adrese: aleksandra.joma@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets:
Iepirkuma priekšmets ir Nacionālā profesionālās meistarības konkursa profesiju darba uzdevumu, vērtēšanas kritēriju, uzdevuma izpildei nepieciešamās infrastruktūras aprakstu un materiālu sarakstu izstrādāšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (B sadaļa), kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2016. gada 7. decembris (plkst. 10:00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_iepirkumam_A_sadala.doc;
Tehnsikā specifikācija:
 ?d=B_sadala_Tehniska_specifikacija.docx, tehniskās specifikācijas pielikums: ?d=Tehniskas_specifikacijas_2pielikums.docx