Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs VIAA 2016/37 ESF

Paziņojums ievietots: 02.12.2016.
Paziņojums par grozījumiem: 15.12.2016.
Paziņojums par grozījumiem: 21.12.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:

  • Zane Linaberga - Dzerkale, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854763, elektroniskā pasta adrese: zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv;
  • Viesturs Ģēģeris, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs, tālrunis:67854771, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš PAGARINĀTS: līdz 2016.gada 29.decembrim, plkst. 9:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5. stāvā) 1. kabinetā.

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_Meistarklases_02.12.2016.doc

Nolikums ar 15.12.2016. grozījumiem?d=Nolikums_Meistarklases_15.12.2016_ar_grozijumiem_.doc

Nolikums ar 21.12.2016. grozījumiem?d=Nolikums_Meistarklases_21.12.2016_ar_groz_jumiem_Nr.2.doc