Iepirkums
„Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”
identifikācijas numurs VIAA 2016/39

Paziņojums ievietots: 30.12.2016.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona saistībā ar iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
Kontaktpersona saistībā ar par tehniskiem jautājumiem: Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas Vecākā programmas speciāliste Baiba Ūbele, tālr.: 67559501, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 16.janvāris (plkst. 10:00)

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums.docx

  • Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu (publicēts 10.01.2017): ?d=Atbilde_uz_jautajumu_10.01.2017.docx