Iepirkums
“Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase”
identifikācijas numurs VIAA 2016/39


Paziņojums ievietots: 03.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona saistībā ar iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
Kontaktpersona saistībā ar par tehniskiem jautājumiem: Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta Stratēģisko partnerību nodaļas Vecākā programmas speciāliste Baiba Ūbele, tālr.: 67559501, elektroniskā pasta adrese: baiba.ubele@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” projektu pieteikumu kvalitatīvās vērtēšanas ekspertu atlase saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: skatīt lēmumu.

Līgumcena: 41 999.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi) euro bez PVN.

Lēmums: ?d=Lemums_izraksts03022017.pdf

Līgums: ?d=Visp_r_g_vieno_an_s_2.docx