Iepirkums
„Mobilo sakaru pakalpojumi”
identifikācijas numurs VIAA 2016/40

Paziņojums ievietots: 20.01.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
  • Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākais eksperts Imants Germs, tālr. 67359075, elektroniskā pasta adrese: imants.germs@viaa.gov.lv.


Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pamatojums iepirkuma pārtraukšanai?d=74347_L_mums.pdf