Iepirkums
„Mobilo sakaru pakalpojumi”
identifikācijas numurs VIAA 2017/07

Paziņojums ievietots: 24.01.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona saistībā ar iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākais eksperts Imants Germs, tālr. 67359075, elektroniskā pasta adrese: imants.germs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 6.februāra plkst. 11:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums.doc