Iepirkums
Mobilo sakaru pakalpojumi
identifikācijas numurs VIAA 2017/07


Paziņojums ievietots: 08.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • Kontaktpersona saistībā ar iepirkuma procedūru: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv.
  • Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības un inovāciju politikas atbalsta nodaļas vecākais eksperts Imants Germs, tālr. 67359075, elektroniskā pasta adrese: imants.germs@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: Mobilo sakaru pakalpojumi Valsts izglītības attīstības aģentūras vajadzībām saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: SIA “TELE 2”, skatīt lēmumu.

Līgumcena: 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi centi).

Lēmums: ?d=L_mums_noraksts_Mobilo_sakaru_pakalpojumi_VIAA_2017.07.pdf

Līgums: ?d=Tele2_ligums_web.doc (publicēts 21.02.2017.)