Atklāts konkurss
„Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/06

Paziņojums ievietots: 22.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL Finance” pārstāve Anastasija Čerņicka, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv.

Iepirkuma priekšmets: Valsts izglītības attīstības aģentūras darbinieku veselības apdrošināšana saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 20.marta plkst. 11:00.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=61821_Nolikums.docx