Atklāts konkurss
„Darbinieku veselības apdrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2016/31

Paziņojums ievietots: 08.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • kontaktpersona par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas projekta vadītāja Iluta Kažmēre, tālr.: 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
  • kontaktpersona par tehnisko specifikāciju: apdrošināšanas brokera SIA “AVL Finance” pārstāve Anastasija Čerņicka, tālrunis: 67204686, mob. tālr.: 26425262, e-pasta adrese: anastasija@avlfinance.lv.

Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas: Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr. 50003958651

Līgumcena: 41580,00 EUR bez PVN

Līgums: ?d=85787_Ligums_web.pdf