Iepirkums
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās”,
identifikācijas numurs VIAA 2017/25 ESF

Paziņojums ievietots: 27.02.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz:
1. Zane Linaberga - Dzerkale, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas Projekta vadītāja, tālrunis: 67854763, elektroniskā pasta adrese: zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv;
2. Viesturs Ģēģeris, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītājs, tālrunis: 67854771, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 14.marts, plkst. 09:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1.kabinetā.

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_2017_Prof_pilnv_cietumiem_27.02.2017.doc

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_08.03.2017.doc (publicēts 08.03.2017.)