„Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās”,
identifikācijas Nr. VIAA 2017/25 ESF

Paziņojums ievietots: 05.04.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:
Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Viesturs Ģēģeris, elektroniskā pasta adrese: viesturs.gegeris@viaa.gov.lv, tālrunis: 67854771, fakss: 67854779.
 
Iepirkuma priekšmets: Profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana ieslodzījuma vietās. 

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
 

Iepirkuma daļa

Uzvarējušais pretendents

 

Piedāvātā cena par profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanu 1 (vienai)

mācību grupai

EUR bez PVN

1.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Bruģēšanas darbi” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga;
Mācību centrs “FIBRA”
6 260,00
2.daļa: Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Apdares darbi un telpu remonts” nodrošināšana Rīgas Centrālcietumā, adrese - Mazā Matīsa iela 3, Rīga.
Mācību centrs “FIBRA”
6 460,00