„Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde, karjeras atbalsta metodisko materiālu izstrāde, pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība par karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un karjeras atbalsta metodisko materiālu”,
identifikācijas Nr. VIAA 2017/26

Publicēts: 12.05.2017.

Iepirkuma pārtraukšanas datums: 09.05.2017.
Iepirkuma pārtraukšanas iemesls: Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma cena pārsniedz pasūtītāja budžetā pieejamo finansējumu šim iepirkuma priekšmetam.