„Valsts komandas potenciālo dalībnieku profesionālā pilnveide dalībai starptautiskajā konkursā WorldSkills 2017”,
identifikācijas Nr. VIAA 2017/28


Paziņojums ievietots: 20.03.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
1) Kontaktpersona par iepirkumu:
Kristīne Balandiņa
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67830838, e-pasts: kristine.balandina@viaa.gov.lv 

2) Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:
Inta Āne
Informācijas un karjeras atbalsta departamenta
Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte
Tālrunis: 67358443, e-pasts: inta.ane@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Valsts komandas kandidātu gatavošana dalībai pasaules profesionālās meistarības konkursā WorldSkills 2017 - modes tehnoloģiju, skatlogu noformēšanas, web lapu izstrādes, grafiskā dizaina, elektrisko instalāciju, mēbeļu galdniecības, smago transportlīdzekļu apkopes, ēdināšanas pakalpojumu prasmju - konkursos, kā arī kandidātu psihisko noturību veicinošu aktivitāšu un komandas saliedēšanas pasākumu īstenošana saskaņā ar tehnisko specifikāciju. 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 28. marts (plkst. 11.00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=56641_Nolikums_koordinatori_2017_28.doc

Nolikums ar precizējumiem: ?d=2847_Nolikums_koordinatori_2017_28_preciz_ts.doc (publicēts 22.03.2017.)