„Nacionālā profesionālās meistarības konkursa SkillsLatvia 2017 konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana”
(iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2017/36)

Paziņojums ievietots: 24.03.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
1) Kontaktpersona par iepirkumu: Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Projekta vadības nodaļas vecākā eksperte Kristīne Balandiņa, tālrunis: 67830838, elektroniskā pasta adrese: kristine.balandina@viaa.gov.lv
2) Kontaktpersona par Tehnisko specifikāciju: Maira Apsīte, Informācijas un karjeras atbalsta departamenta Profesionālās meistarības konkursu nodaļas vecākā eksperte, tālrunis: 67785466, elektroniskā pasta adrese: maira.apsite@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
Nacionālā profesionālās meistarības konkursa “SkillsLatvia 2017” konkursantu darba uzdevumu izpildes vērtēšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju (B sadaļa), kas tiek veikts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 4. aprīlis (plkst. 11.00)
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA Sekretariātā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=Nolikums_vertetaji_2017_36.doc