Atklāts konkurss
“Dienesta auto noma”
identifikācijas numurs VIAA 2017/13

Paziņojums ievietots: 20.04.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:
Kontaktpersona par atklāta konkursa norisi:
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv

Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:
Gunta Tralmaka
Aģentūras direktora vietniece resursu pārvaldības jautājumos
Vadības un ārējās sadarbības departamenta direktore
Tālr.: 67359077, e-pasts: gunta.tralmaka@viaa.gov.lv  

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās:
1.daļa - divu vieglo automobiļu – minivenu noma saskaņā ar tehnisko specifikāciju
2.daļa - viena vieglā pasažieru automobiļa noma saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena:
1.daļā – nepārsniedz 50 400.00 EUR (piecdesmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez PVN
2.daļā – nepārsniedz 14 400.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši četri simti euro un 00 centi) bez PVN

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017. gada 15. maija plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Vaļņu iela 1, Rīga, LV – 1050, lietvedībā, 5. stāvā

Piedāvājumu atvēršana notiks: 2017. gada 15. maijā plkst. 11.00 Rīgā, Vaļņu ielā 1, Rīga, LV-1050, 4. stāva zālē

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem: ?d=29097_Nolikums.docx

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_ar_groz_jumiem_0205.docx (publicēts 02.05.2017.)

Nolikums ar grozījumiem: ?d=Nolikums_end_ar_groz_jumiem_2.docx (publicēts 03.05.2017.)

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jautajumiem_28_04_17.doc 
(publicēts 28.04.2017.)

Atbilde uz jautājumu: ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_2.pdf (publicēts 03.05.2017.)

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbildes_uz_jaut_jumiem_3_.pdf (publicēts 10.05.2017.)