Iepirkums
„VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/14

Paziņojums ievietots: 31.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija:

  • par iepirkuma procesu: Vadības un ārējās sadarbības departamenta Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste Iluta Kažmēre, tālr. 67785474, elektroniskā pasta adrese: iluta.kazmere@viaa.gov.lv;
  • par tehnisko specifikāciju: Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas vecākā informācijas speciāliste Dace Rozenšteina, tālrunis: 67785436, e-pasta adrese: dace.rozensteina@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju.

Pamatojums iepirkuma pārtraukšanai: ?d=L_muma_noraksts.pdf