Iepirkums
“Profesionālo prasmju paraugdemonstrējumi profesionālās izglītības iestādēs”,
identifikācijas numurs VIAA 2017/40 ESF

Paziņojums ievietots: 12.05.2017.

Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija:
Informāciju par iepirkumu (tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem) sniedz: Zane Linaberga - Dzerkale, VIAA Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta vadītāja, tālrunis: 67854763, elektroniskā pasta adrese: zane.linaberga-dzerkale@viaa.gov.lv.

Iepirkuma priekšmets: profesionālo prasmju paraugdemonstrējumu jeb meistarklašu īstenošana projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem saskaņā ar nolikuma B sadaļā “Tehniskā specifikācija” noteikto.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 22.maija plkst. 9:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16 – 1 (5.stāvā) 1.kabinetā.

Nolikums ar pielikumiem: ?d=Nolikums_Meistarklases_09.05.2017.doc

Atbildes uz jautājumiem: ?d=Atbilde_uz_jaut_lapai_16.05.2017.doc (publicēts 16.05.2017.)