Iepirkums
„VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/46

Paziņojums ievietots: 06.06.2017.


Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050

Kontaktinformācija
par iepirkuma procesu:
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv 

par tehnisko specifikāciju:
Dace Rozenšteina
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785436, e-pasts: dace.rozensteina@viaa.gov.lv 

Iepirkuma priekšmets:
VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2017.gada 19.jūnija plkst. 10.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: VIAA lietvedībā (5. stāvs), Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050

Nolikums: ?d=3792_Nolikums.doc