Iepirkums
„VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana”
identifikācijas numurs VIAA 2017/46
Paziņojums ievietots: 30.06.2017.
 

 
Pasūtītājs:
Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk - VIAA)
Reģistrācijas Nr. 90001800413
Adrese: Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050
 
Kontaktinformācija
par iepirkuma procesu:
Iluta Kažmēre
Vadības un ārējās sadarbības departamenta
Juridiskā un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriste
Tālr.: 67785474, e-pasts: iluta.kazmere@viaa.gov.lv 
 
par tehnisko specifikāciju:
Dace Rozenšteina
Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
vecākā informācijas speciāliste
Tālr.: 67785436, e-pasts: dace.rozensteina@viaa.gov.lv 
 
Iepirkuma priekšmets: VIAA reprezentācijas materiālu nodrošināšana saskaņā ar nolikumu un tehnisko specifikāciju
 
Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas:
  1. SIA “PRO-BALTIC”, reģ. Nr. 40003850621, adrese: Valguma iela 4A-2, Rīga, LV-1048,
  2. SIA “Parnass presentreklam”, reģ. Nr.40003101935, adrese: Hospitāļu iela 18, Rīga, LV-1013,
  3. SIA “GEKA”, reģ. Nr. 43603008853, juridiskā adrese: Līvānu iela 19, Mūsa, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, biroja adrese: Kalnciema iela 87, Rīga, LV-1046.
 
nosakot, ka ar SIA “PRO-BALTIC”, SIA “Parnass presentreklam” un SIA “GEKA” tiks slēgta vispārīgā vienošanās, kuras darbības laiks – līdz vispārīgās vienošanās kopējās summas apguvei 41 999.00 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un nulle centi), bet ne ilgāk kā 2 (divi) gadi no vispārīgās vienošanās parakstīšanas dienas. Pasūtītājs vispārīgās vienošanās ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām.
 
Līgumcena:  41999.00 EUR
 
Lēmums: ?d=L_muma_Noraksts.pdf